คนไทยพลัดถิ่นร้องคณะกมธ.สิทธิฯ

               เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่วัดพระธาตุ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายถนอม ส่งเสริม คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา , นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจ และนายนายสุรพงษ์ กองจันทึก เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจ ได้ไปดูสภาพปัญหาเกี่ยวกับสถานะ และสิทธิของคนไทยที่ตกสำรวจ 
              ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับทราบถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และอุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาคนไร้สถานะ และสิทธิคนไทยที่ตกสำรวจ ซึ่งมีคนไทยพลัดถิ่นจากอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จำนวนกว่า 400 คน เข้ารับฟังและเสนอปัญหาต่างๆในการขอสัญชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้คนไทยพลัดถิ่น เป็นคนไทย และได้สัญชาติไทย แต่ก็มีปัญหา ขั้นตอนในการปฏิบัติหลายอย่าง ทำให้คนไทยพลัดถิ่นต้องร้องเรียนคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
              นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ได้ไปเยี่ยมและไปดูปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นที่ตกสำรวจและที่มีอุปสรรคปัญหา เช่น กรณีวุฒิสภาได้ผ่านพรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ. 2555 ที่ให้คนไทยพลัดถิ่นมีสัญชาติไทย แต่ก็มีปัญหาการปฏิบัติในความล่าช้าเนื่องจากมีคนจำนวนมาก ต้องมีการจัดคิวและแกนนำชาวบ้านไม่กระตือรือร้น นำชาวบ้านไปดำเนินการ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่สอบปากคำเพิ่มมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งที่กฎหมายออกมานานแล้ว แต่ชาวบ้านยังไม่ได้รับการลงรายการคนไทยพลัดถิ่น ที่จะได้สัญชาติไทย และยังพบว่าคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มหนึ่งหายไปจากระบบทะเบียน ซึ่งจะต้องประสานงานต่อไปว่า ตกหล่นหายไปไหน เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป
              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนไทยพลัดถิ่นที่ยื่นความจำนงขอสัญชาติไทยในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนไทย - พม่า จังหวัดตาก มี 2 รุ่น บางส่วนได้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้ว และที่ตกค้างอีกจำนวนมาก ซึ่งรายชื่อสูญหาย ขั้นตอนล่าช้า และบางส่วนไปติดอยู่ที่ตำรวจกองวิทยาการตาก ซึ่งฝ่ายกรรมสิทธิฯ จะดำเนินการฟ้องศาลปกครองต่อไป

2013-02-18