บทความ

เวทีสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่"เด็กกับความหวังการได้เป็นคนถูกกฎหมาย และได้สัญชาติไทย"
รวมสื่อวีดีทัศน์ เพื่อสิทธิและสถานะ 1. สารคดีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรา 7 ทวิ 2. คลิปข่าว ขบวนการทุจริตการทำบัตรประชาชน 3. ละครเวทีเรื่อง "ขอเพียงเห็นใจในความแตกต่าง" จัดทำโดย โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ (SCPP) องค์กรหรือใครที่สนใจ...
Tags:
ชนเผ่าขมุ (KHAMU)  สายเลือดดั้งเดิมอันยาวนานแห่งเผ่าพันธุ์
ชนเผ่าขมุ เป็นชนเผ่ากลุ่มน้อย ในเมืองไทย อาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือแถบจังหวัดน่านและ กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำปาง,จังหวัดอุทัยธานี ขมุอยู่ในกลุ่มที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรเอเซียติก สาขามอญ - เขมร เชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่ที่สุดในสุวรรณภูมิ คำว่า ขมุ แปลว่า คน
ชนเผ่าดาระอั้ง (DARAAUNG)  บนแผ่นดินแห่งสันติภาพ ไร้ภัยสงคราม นั่นคือความหวังของชีวิต
ดาระอั้ง หรือ ปะหล่อง เป็นชนเผ่าล่าสุดที่เข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทยเพียง 10 ปี พวกเขาเรียกตัวเองว่า ดาระอั้ง เรียกกะเหรี่ยงว่า ยางดะกาปิ๊ เรียกคนจีนว่า ดะแน่ เรียก คนเมืองว่า ดะไทย เรียกไทยใหญ่ว่า ดะเซียม และเรียก พม่าว่า ม-ปราน คนไตเรียกพวกเขาว่า กุนหรอย ส่วนคำ ว่า ปะหล่อง  
 “ ครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอีกระดับหนึ่งที่เรามาพูดถึงเรื่องเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นถึงทิศทางการทำงานร่วมกัน สิ่งที่จะทำให้เราไปสู่ดาวดวงเดียวกันนั้น ก็คือ การวางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ที่ในวันนี้ที่อย่างน้อยที่ตกลงกันทั้งหมด 6...
Tags:
เมี่ยน หรือชื่อดั้งเดิมคือ เย้า มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีน โดยกระจายอยู่ในมณฑลกวางสี, หูหนาน และกวางโจ เมี่ยนกลุ่มแรกอพยพมาจากจังหวัดน้ำทา ประเทศลาวเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้วเข้ามาอยู่บริเวณจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำปาง, จังหวัดกำแพงเพชร...
ชนเผ่าลัวะ หรือ ละว้า เป็นชนเผ่าที่มีความผูกพันและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ล้านนา ถิ่นฐาน เดิมอาศัยอยู่ในแผ่นดินภาคเหนือมานานกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ต่อมาจึงมีชนชาติชาวไทยลื้อ, ไทยเขิน, ไทยใหญ่ ชาวเหนือเรียกว่า "กะหลอม" หรือชาวไทยเราเรียกว่า   "ขอม"  ตำนานจาม เทวีวงศ์บันทึกว่า...
ชนเผ่าลีซอ หรืออีกชื่อที่เรียกตัวเองคือ ลีซู ถิ่นกำเนิดเหนือสุดได้แก่บริเวณตะวันออกของที่ราบสูงธิเบต (A.Y Dessaint 1971 : 72) Bacot (1993) บอกว่า ถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูนนานชนเผ่าลีซูที่อพยพเข้ามาใน ประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มาจากพม่า โดยเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ราวปีพ.ศ....
อาข่า หรือที่เรียกกันว่า อีก้อ มีต้นกำเนิดในยูนนาน ราว กลางคริสตวรรษที่ 19 มีอาข่าเป็นจำนวนมากเข้าไปอยู่ใน แคว้นเกงตุง เป็นชายแดนตะวันออกของรัฐฉานขอพม่าอาข่าที่อพยพเข้ามาในไทยส่วนใหญ่มาจากพม่า บ้านชน เผ่าอาข่าแห่งแรกในไทย ตั้งในราว พ.ศ. 2446 แถว ๆ หินแตก ใกล้ชายแดนพม่าทางจังหวัดเชียงราย...
มลาบรี ความเป็นมาของชนเผ่านี้ มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะย้ายมาจากสายะบุรีของประเทศลาว เมื่อราวศตวรรษที่แล้ว และเริ่มพบหลักฐานของชนกลุ่มนี้ในบริเวณภูเขียว จังหวัดชัยภูมิในปี 1919 ทีภูกระดึง จังหวัดเลยในปี 1924 ที่ดอยเวียงสระ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย และอำเภอต่าง ๆ

Pages