จดหมายขอบคุณ SCPP จาก เอ นาเจียง

Primary tabs

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอแนะนำตัวก่อน ดิฉันชื่อน.ส.เอ   นาเจียง ตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)    เนื่องจากพ่อแม่ของฉันเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย   ดังนั้นดิฉันจึงยังไม่มีสัญชาติไทย  แม้ว่าจะเกิดในประเทศไทยก็ตาม   ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนตั้งแต่เด็กพ่อกับแม่พาฉันไปยื่นขอสัญชาติไทยและติดตามมาโดยตลอด  

หลักฐานของฉันมีเพียงหนังสือรับรองการเกิดและทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) เท่านั้น  ดิฉันไปติดตามคำร้องที่ยื่นขอสัญชาติไทยที่อำเภอตลอด   แต่ก็ถูกตีกลับมาอยู่เรื่อย ๆ   ไม่จบสิ้นเสียทีกับเอกสารต่าง ๆ ที่ให้เพิ่มเติมเรื่อย ๆ  ทำไมทางอำเภอไม่จัดการเอกสารให้เรียบร้อยเป็นรายบุคคลอันนี้ก็ไม่เข้าใจ  เพราะการไปแต่ละครั้งเรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอสมควร  แต่เราก้ต้องไปเพื่อสิทธิของตัวเราเอง

ฉันมีความมุ่งหวังที่จะต้องการที่จะเรียนให้จบในระดับชั้นปริญญาตรี    มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นแพทย์   แต่ฐานะครอบครัวค่อนข้างยากจนและพ่อกับแม่น่าจะไม่มีเงินทุนในการส่งเรียนต่อในคณะนี้แน่นอน    จากการศึกษาข้อมูลฉันพบว่าทางโรงเรียนก็มีทุนให้สำหรับศึกษาต่อ 

แต่.........ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะได้รับทุน  โครงการต่างๆก็เช่นกันที่จะให้ทุนการศึกษาในด้านการเรียนก็ยังมีเงื่อนไขว่า   “ นักเรียนจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ”  

ดังนั้น  ฉันจึงคิดว่าตนเองไม่น่าจะมีโอกาสที่จะได้เรียนแล้วเพราะว่าฉันนั้นไม่มีสัญชาติไทย  ฉันไม่มีสิทธิได้ทุนการศึกษา  พ่อแม่ฉันไม่มีเงินมากพอ  อนาคตคงหมดแค่นี้กับอาชีพที่ฉันฝันอยากเป็น   เพราะจากการสังเกตแล้วมีรุ่นพี่หลายคนที่ไม่ได้เรียนต่อเพราะไม่มีทุนสำหรับเรียน นั่นก็เนื่องมาจากการที่ไม่มีสัญชาติไทย  เราขอทุนรัฐบาลไม่ได้  สุดท้ายต้องไปเป็นแรงงาน   เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบาก เพราะทุกครั้งก่อนออกนอกพื้นที่ต้องขอหนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่  หนังสือรับรองการเดินทาง   ทำให้ไม่สะดวก 

มีหลายครั้งที่มีคนบอกว่าจะช่วยในการขอสัญชาติไทย แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเราจริง ๆ สักครั้ง   เพราะได้ข้อมูลเราไปก็ไม่มีการส่งข่าวกลับมาเลย 

ครอบครัวของดิฉันไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมเหมือนกับครอบครัวอื่น   อย่างเช่นเมื่อตอนประสบภัยพิบัติต่างๆ  บ้านเรือนได้รับความเสียหายมีการแจกของเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย แต่ครอบครัวของดิฉันจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนั่นก็เพียงเพราะเหตุผลที่ว่าไม่มีสัญชาติไทย 

ประมาณกลางปีที่ผ่านมา  ฉันได้รับการติดต่อจากครูยี่  ครูในสังกัดโครงการฟรีสคูล  มูลนิธิกระจกเงา   ว่าทางมูลนิธิกระจกเงามีโครงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ไร้สัญชาติ   ครูยี่จึงนำเอกสารไปให้ทางเจ้าหน้าที่โครงการ SCPP มูลนิธิกระจกเงา   และพี่ ๆ ได้ติดต่อประสานงานและช่วยเหลือแนะนำเรื่อยมาจนถึงวันที่ดิฉันรอคอย    พี่จากทางโครงการ SCPP  มูลนิธิกระจกเงา  โทรศัพท์มาแจ้งพี่ชายฉันว่า  ฉันนั้นได้สัญชาติไทยแล้ว   ฉันดีใจมาก ๆ และขอขอบคุณ พี่ ๆ โครงการ SCPP มูลนิธิกระจกเงา และทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมทำให้ฉันได้สัญชาติไทย  ฉันจะตอบแทนผืนดินไทยด้วยตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุด  และเป็นคนดี เพื่อตอบแทนประเทศที่ฉันเกิด