มอ.ปัตตานีเปิดรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียน

Primary tabs

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดให้มีโครงการรับสมัครตรง สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติ บุตรแรงงานต่างด้าว ทายาทศิลปินพื้นบ้าน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิขามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติ บุตรแรงงานต่างด้าว ทายาทศิลปินพื้นบ้าน 
 
โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประวัติการเรียนและประวัติกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกประวัติส่งทางไปรษณีย์  โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559 นี้
 
"เด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และมีฐานะยากจนจึงต้องส่งเสริมให้สามารถเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขามานุษยวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษากลุ่มนี้ เมื่อเรียนจบสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในชีวิต ประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาสังคมชุมชนของตนเองได้"นายสุรพงษ์กล่าว
 
แหล่งที่มา http://www.posttoday.com/social/edu/419251