รัฐ ลุย จัดระเบียบผู้ไร้ที่พึ่ง 372 ราย ให้เข้าระบบพัฒนาตนเอง

ข่าวทั่วไป :  1.53 PM
รบ.ลุย จัดระเบียบผู้ไร้ที่พึ่ง 372 ราย ให้เข้าระบบ พัฒนาตนเอง เพื่อกลับเข้าสู่สังคม  
 
 
             เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ร.ต.หญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่5 ถึงการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ ว่า  สถิติของผู้ไร้ที่พึ่งและคนไร้ที่อยู่อาศัย จำนวนทั้งหมด 372 ราย เป็นขอทาน 135 ราย เป็นคนไทย 55 รายและต่างด้าว 80 ราย ส่วนคนไร้ที่พึ่ง 237 ราย ทั้งนี้รัฐบาลได้คัดกรองเข้าระบบต่างๆ เพื่อให้ทราบหลักแหล่งที่แน่นอน หากเป็นต่างด้าวจะทำการพิสูจน์สัญชาติและส่งกลับ จากนั้นจะส่งโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยหรือสถานฟื้นฟู และอบรมอาชีพ เพื่อให้มีการพัฒนาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับเข้าสู่ครอบครัวและสังคมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลจะรณรงค์การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ทาน ร่วมด้วย
 
 
2017-04-21