โรฮิงญา ฅนไร้รัฐ

Primary tabs


เมื่อความต่างไม่ได้ถูกยอมรับอย่างเข้าใจ จึงไม่แปลกที่เราจะ
พบความจริงของความแปลกแยก แท้จริงแล้วแผ่นดินที่เรายืน
อยู่ก็คือผืนโลกเดียวกัน วันนี้โลกกรุ่นไปด้วย สงคราม การ
ยอมรับ ความเห็นแก่ตัว การแก่งแย่งแข่งขัน  หลายชีวิตปลิด
ปลิว ลอยล่อง ไร้จุดหมายฉากสุดท้ายของมวลมนุษย์คือความ
ผลัดพรากชีวิตคืออะไร สันติภาพคืออะไร อิสระภาพคืออะไร
ใครควรตอบ..."ใช่เราทุกคนหรือปล่าว"